Nguyễn Văn Nam

04Th5

Nguyễn Văn Nam

Ông Nguyễn Văn Nam là đồng sáng lập và là một chuyên gia pháp lý cao cấp của Ali Law. Ông Nam có mười năm (15) năm kinh nghiệm tư vấn và hỗ trợ khách hàng là các tổ chức, cá nhân nước ngòai tại Việt Nam. Ông Nam tham gia tư vấn nhiều vụ việc phức tạp xin chấp thuận đầu tư, chuyển nhượng dự án, M&A.

Lĩnh vực tư vấn: Doanh nghiệp, Đầu tư nước ngoài (FDI), Tư vấn đầu tư trong nước, Dự án, Tư vấn cho Việt Kiều và cá tổ chức, cá nhân nước ngoài, Mua bán và sáp nhập (M&A), Bất động sản, Thuế.

Bằng cấp: Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội

Tổ chức tham gia: Công ty Ali Law & Cộng sự, Hiệp hội bất động sản Bắc Ninh,Trung tâm hòa giải thương mại OPIC

Ngôn ngữ: Tiếng Việt/Tiếng Anh

zalo
facebook