Nguyễn Văn Nam

04Th5

Nguyễn Văn Nam

Ông Nguyễn Văn Nam là cố vấn cao cấp của Ali Law. Ông Nam có mười năm (15) năm kinh nghiệm tư vấn và hỗ trợ khách hàng là các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Ông Nam tham gia tư vấn nhiều vụ việc phức tạp xin chấp thuận đầu tư, chấp dứt dự án, chuyển nhượng dự án (M&A).

Lĩnh vực tư vấn: Doanh nghiệp, Đầu tư nước ngoài (FDI), tư vấn đầu tư trong nước, Tư vấn cho Việt Kiều và các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, Mua bán và sáp nhập (M&A), Bất động sản, Thuế.

 

zalo
facebook