Tư vấn pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư

10Th5

Tư vấn pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư

Ali law tự hào cung cấp những giải pháp và chiến lược pháp lý phù hợp cho các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau với mục tiêu cải thiện hiệu suất, bảo tồn giá trị nhưng vẫn phát triển bền vững: Phạm vi tư vấn của chúng tôi bao gồm: Tư vấn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp, xin giấy phép hoạt động đối với ngành nghề có điều kiện, tư vấn pháp luật tài chính doanh nghiệp, tư vấn quản trị doanh nghiệp, Lao động- Tiền lương, Hợp đồng, Tạm ngừng và giải thể doanh nghiệp…

Ngoài ra, với sự hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước, Ali law đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong quá trình tìm hiểu tư vấn và hỗ trợ thành lập liên doanh, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Bao gồm: Tư vấn về lĩnh vực, địa bàn, hình thức đầu tư & lập dự án đầu tư, tư vấn thủ tục triển khai dự án, tư vấn thủ tục đầu tư, tư vấn thủ tục triển khai dự án đầu tư ở nước ngoài, tư vấn lựa chọn địa bàn, địa điểm và hình thức đầu tư.

Tags:

zalo
facebook